Meža autoceļa “Tauriņu ceļš” būve Apriķu meža iecirknī, Vecpils pagastā, Durbes novadā

Projekta veids: Grants un meža ceļi

Pasūtītājs: Latvijas valsts meži, VAS

Gads: 2019

2 238 m3 - smilts slāņa izbūve
1 306 m3 - grants segas slāņa izbūve
8 388 m2 - nogāžu nostiprināšana ar augu zemi