Būvniecība

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVDARBU VADĪTĀJS

Darba pienākumi

 • Plānot, vadīt un kontrolēt ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus visā būvniecības procesā atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, dokumentācijai un nosacījumiem
 • Plānot, vadīt un kontrolēt darbam nepieciešamos resursus (cilvēkus, materiālus, instrumentus un mehānismus, transportu)
 • Veikt resursu uzskaiti, būvdarbu apjomu aprēķinus
 • Sekot līdzi darbu apjomu izpildei un resursu izlietojumam apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros
 • Koordinēt būvdarbos iesaistītos dalībniekus, t.sk. apakšuzņēmējus
 • Kontrolēt būvniecības darbu kvalitāti un to savlaicīgu nodošanu ekspluatācijā
 • Precīza atskaišu un būvniecības dokumentācijas sagatavošana, darbs ar būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

Prasības

 • Iepriekšēja pieredze līdzvērtīgā amatā
 • Būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā
 • Zināšanas par būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentu noformēšanā
 • Augstākā vai 1. līmeņa augstākā izglītība būvniecībā
 • Teicamas latviešu valodas un vēlamas svešvalodu zināšanas
 • Prasme strādāt ar datoru (MS Office, MS Excel, CAD) un BIS
 • Augsta atbildības sajūta un precizitātE
 • Spēja darboties paaugstinātas intensitātes apstākļos un risināt nestandarta situācijas
 • Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros
 • Prasmes cilvēkresursu vadībā un spēja strādāt komandā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam

 • Atbildīgu, dinamisku un aizraujošu darbu
 • Izaugsmi un pieredzi stabilā, uz attīstību vērstā uzņēmumā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Sociālās garantijas
 • Profesionālus un atsaucīgus kolēģus
 • Stabilu atalgojumu un papildus piemaksas, kas atkarīgas no darba rezultātiem
 • Apmaksātas apmācības, seminārus un citus pasākumus
 • Atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas bruto atalgojumu no 2200 EUR un vairāk

Sūti savu pieteikumu ar CV uz info@ctb.lv

ĒKU BŪVDARBU VADĪTĀJS

Darba pienākumi

 • Plānot, vadīt un kontrolēt būvdarbus visā būvniecības procesā atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, dokumentācijai un nosacījumiem;
 • Plānot, vadīt un kontrolēt darbam nepieciešamos resursus (cilvēkus, materiālus, instrumentus un mehānismus, transportu)
 • Veikt resursu uzskaiti un nodrošināt racionālu to izlietojumu
 • Sekot līdzi darbu izpildei un resursu izlietojumam apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros
 • Koordinēt būvdarbos iesaistītos dalībniekus, t.sk. apakšuzņēmējus
 • Kontrolēt būvniecības darbu kvalitāti
 • Precīza atskaišu un būvniecības dokumentācijas sagatavošana, darbs ar būvniecības informācijas sistēmu (BIS)
 • Organizēt uzņēmuma teritoriju un ēku apsaimniekošanu, remonta un labiekārtošanas darbus
 • Pārraudzīt un uzturēt darba kārtībā uzņēmuma inženierbūves, inženiertīklus un inženierkomunikāciju sistēmas un iekārtas
 • Līdzdarboties vides pārvaldības un energopārvaldības prasību ieviešanā un nodrošināšanā

Prasības

 • Iepriekšēja pieredze līdzvērtīgā amatā
 • Būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā
 • Zināšanas par būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentu noformēšanā
 • Augstākā vai 1. līmeņa augstākā izglītība būvniecībā
 • Teicamas latviešu valodas un vēlamas svešvalodu zināšanas
 • Prasme strādāt ar datoru (MS Office, MS Excel, CAD) un BIS
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • Spēja darboties paaugstinātas intensitātes apstākļos un risināt nestandarta situācijas
 • Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros
 • Prasmes cilvēkresursu vadībā un spēja strādāt komandā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam

 • Atbildīgu, dinamisku un aizraujošu darbu
 • Izaugsmi un pieredzi stabilā, uz attīstību vērstā uzņēmumā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Sociālās garantijas
 • Profesionālus un atsaucīgus kolēģus
 • Stabilu atalgojumu un papildus piemaksas, kas atkarīgas no darba rezultātiem
 • Apmaksātas apmācības, seminārus un citus pasākumus
 • Atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas bruto atalgojumu no 2200 EUR un vairāk

Sūti savu pieteikumu ar CV uz info@ctb.lv

CEĻU BŪVDARBU VADĪTĀJS

Darba pienākumi

 • Plānot, vadīt un kontrolēt būvdarbus visā būvniecības procesā atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, dokumentācijai un nosacījumiem
 • Plānot, vadīt un kontrolēt darbam nepieciešamos resursus (cilvēkus, materiālus, instrumentus un mehānismus, transportu)
 • Veikt resursu uzskaiti, būvdarbu apjomu aprēķinus
 • Sekot līdzi darbu apjomu izpildei un resursu izlietojumam apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros
 • Koordinēt būvdarbos iesaistītos dalībniekus, t.sk. apakšuzņēmējus
 • Kontrolēt ceļu būvniecības darbu kvalitāti un to savlaicīgu nodošanu ekspluatācijā
 • Precīza atskaišu un ceļu būvniecības dokumentācijas sagatavošana, darbs ar būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

Prasības

 • Iepriekšēja pieredze līdzvērtīgā amatā
 • Būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā
 • Zināšanas par būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentu noformēšanā
 • Augstākā vai 1. līmeņa augstākā izglītība būvniecībā
 • Teicamas latviešu valodas un vēlamas svešvalodu zināšanas
 • Prasme strādāt ar datoru (MS Office, MS Excel, CAD) un BIS
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • Spēja darboties paaugstinātas intensitātes apstākļos un risināt nestandarta situācijas
 • Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros
 • Prasmes cilvēkresursu vadībā un spēja strādāt komandā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam

 • Atbildīgu, dinamisku un aizraujošu darbu
 • Izaugsmi un pieredzi stabilā, uz attīstību vērstā uzņēmumā
 • Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
 • Sociālās garantijas
 • Profesionālus un atsaucīgus kolēģus
 • Stabilu atalgojumu un papildus piemaksas, kas atkarīgas no darba rezultātiem
 • Apmaksātas apmācības, seminārus un citus pasākumus
 • Atkarībā no profesionālās pieredzes un kvalifikācijas bruto atalgojumu no 2200 EUR un vairāk

Sūti savu pieteikumu ar CV uz info@ctb.lv