Liepājas starptautiskās lidostas rekonstukcija

Projekta veids: Lidlauki

Pasūtītājs: BINDERS CBF, SIA

Gads: 2015

30,5 ha – esošās augu zemes noņemšanas darbi
105 000 m2 – asfaltbetona izbūves darbi
7 500 m2 – asfalta seguma marķēšanas darbi